วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Stone Lab

A stone lab that measuring about Mass, Volume and calculate density. When you reading a meniscus, you should correct line of volume. read in the middle line of a meniscus.


Sample                                    weight(g)                                volume(ml)                                                density(g/ml)
                             numbers
3                                                     28.5                                     35                                            0.814
6                                                     110                                      50                                          2.2
5                                                     115                                      41                                          2.805
5                                                     45.5                                     22                                        11.159
2                                                     136                                      50                                          2.72
x                                                     146.6                                   58                                           2.528
1                                                     245.5                                   69.5                                        3.532ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น